TOMHET – EMPTINESS

Hva er tomhet? Trenger vi tomhet? Hvor er det tomt? Når er det tomt, og hva menes med tomt? Er tomt bra eller ikke?

Når jeg maler eller tegner er det tomt. Det er tomt i meg, rundt meg og arket eller lerretet er tomt. Det er starten på noe. For at jeg skal kunne lage noe nytt , trenger jeg tomheten. Men  jeg trenger også kaos. Før ro kommer kaos. Stillhet før stormen, sier vi. Men jeg sier stillhet i stormen. Jeg oppsøker tomheten for å skape. Uten tomheten, som jeg oppsøker i stormen, kommer det ingen ting ut. Det er utfordrende å skulle forklare hva den tomheten er. Eller hvor den er. Den bare kommer, er der, og etterpå , når jeg er ferdig med å være tom, er jeg klar for å fortsette med andre aktiviteter. Som for eksempel å lage mat, spille spill med ungene, svare på mail, betale regninger. Da er jeg full av tomhet, som jeg kan bruke til å være til stede i det jeg «må» gjøre. Hvor er din tomhet? 🙂

—————————————————————————————————————-

What is emptiness? Do we need it? Where is emptiness? When is emptiness around and what is the meaning of the term emptiness? Is emptiness good or bad?

When I paint or draw, emptiness is around. Inside me it is empty, the sheet of paper or the canvas i empty. It´s the beginning of something. To be able to create, I need and embrace the emptiness. But I also need chaos. Chaos before the emptiness. Stillness before the storm, like in the saying. I say emptiness in the storm. I seek emptiness to create. Without it, the emptiness that I seek in the storm, there comes nothing out. Explaining the emptiness is challenging. Or to describe where it actually is. it just comes, stays, and  after, when I am done being empty, I am ready to doing my everyday chores; paying bills, playing with the kids, answering mails. After the emptiness, I am filled with it, and I can use it to be present in things I «must» do. Where is your emptiness? 🙂