TOMHET – EMPTINESS

Hva er tomhet? Trenger vi tomhet? Hvor er det tomt? Når er det tomt, og hva menes med tomt? Er tomt bra eller ikke? Når jeg maler eller tegner er det tomt. Det er tomt i meg, rundt meg og arket eller lerretet er tomt. Det er starten på noe. For at jeg skal kunne […]